enertec 1/2018

GreenEnergy Finland Oy:n perustaja Miko Huomo uskoo älykkääseen aurinkoenergiaan kilpailuvalttina – eikä turhaan. Häiriötöntä sähköjakelua pyritään turvaamaan erilaisin keinoin, joista tässä lehdessä esittelemme muuntajien ennakoivan huollon ja konesalien UPS-järjestelmien käytön häiriöreservinä. PIPO-asetus korvattiin uudella asetuksella, enertec avaa sen vaatimuksia yhdessä asiantuntijan kanssa. Palasimme myös Kilpilahden sekä Kymijärven voimalaitostyömaille seuraamaan rakennustöiden edistymistä.

4 Esipuhe
8 Fiksumpaa aurinkoa, kiitos!
16 Muuntajien ennakoiva huolto turvaa sähkönjakelua
22 PIPO-asetus korvattiin uudella asetuksella
26 Konesalien UPS-järjestelmät ja vara-akustot sähköverkon häiriöreserviksi
32 Rakennustyöt alkuvaiheessa Kymijärvi III:n työmaalla
38 Kilpilahden uusi voimalaitos on kansainvälinen yhteishanke
46 Ajankohtaista