enertec 1/2017

Bioenergia ry:n uusi puheenjohtaja Jussi Laitinen toivoisi lisää maalaisjärkeä päätöksentekoon. Tutustumme toimintavarmuutensa takia yleistyneeseen maakaapelointiin, verkkojen kunnossapitoon ja varavoimaan. Voimalaitokset hyötyvät uudesta tekniikasta. Valotamme pienten lämpövoimalaitosten päästörajojen tiukentumisen luomia haasteita ja mahdollisuuksia. Lopuksi luomme lyhyen katsauksen kohistun Hanhikivi 1 -hankkeen tuleviin vaiheisiin.

4 Esipuhe
8 Bioenergia-ala isojen asioiden äärellä
16 Sähkönjakeluverkkoja siirretään maan alle
22 Sähköverkon kunnon mittaukseen uusi tekniikka
24 Varavoimayksikkö turvaa häiriöttömän sähkön saannin
30 Nykyaikainen nestevirtausmittausjärjestelmä lisää koko voimalaitoksen käytettävyyttä
36 Uutta tekniikkaa voimalaitoksille
40 Pienten lämpövoimalaitosten päästörajat kiristymässä
44 Pyhäjoella valmistaudutaan tulevaan
49 Ajankohtaista