enertec - logo
on Suomen johtava energiateknologiajulkaisu, joka tavoittaa energia-alan ammattilaiset valtakunnallisesti.
Lue e-lehti

enertec 1+2/2019

Sitran Ilmastoratkaisut -avainalueen projektijohtaja Janne Peljo katsoo, että ilmastonmuutos voidaan saada kuriin, mutta se vaatii kuitenkin sen, että keskeisiä poliittisia päätöksiä tehdään jo hallituskaudella 2019–2023. Sähköverkot toimivat nykyään entistä luotettavammin, mutta silti sähkönjakeluun voi tulla häiriöitä monista syistä. enertec pohtii, miten tulevaisuudessa pääsisimme täysin häiriöttömään sähkönjakeluun ja onko se edes mahdollista. Kerromme myös, millainen on tulevaisuuden Smart City eli älykäs kaupunki. Muina aiheina ovat mm. palveluliiketoiminta ja koulutus, keinot energiatehokkuuden parantamiseksi sekä 5G:n mahdollisuudet.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (19.2 Mb)  »
Tilaa!

Lue e-lehti

enertec 3+4/2018

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen katsoo, että Suomella on hyvä mahdollisuus olla tositarkoituksella mukana tekemässä tulevaisuuden vähähiilistä maailmaa. Suomella on lyödä tiskiin vakautta, osaamista ja kumppanuutta, jotka ovat sangen vetovoimaisia tekijöitä tällä hetkellä. Biovoimaloita putkahtaa nyt esiin ympäri Suomea kuin sieniä sateella. Pääkaupunkiseudulla vihertää vahvasti, ja myös muualle Suomeen biovoimaloita on tulossa useampia, mutta riittääkö biopannuun raaka-ainetta? enertec lähti tutkimaan asiaa. Muina aiheina ovat mm. energia-ala ja digitalisaatio sekä sähkön varastointi ja akut.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (32.2 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 2/2018

St1:n perustaja Mika Anttonen latoo suorat sanat ilmastonmuutosta hillitsevistä toimenpiteistä. Päästöjen vähentäminen on teemana muissakin lehden artikkeleissa; käsittelemme niin EU-tason päätöksiä ja niiden vauhdittamia teollisuuden innovaatioita kuin Suomen sisällä valmistuvia biolaitoksia. Tutustumme myös erilaisiin varavoimavaihtoehtoihin asiantuntijan johdolla.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (28.9 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 1/2018

GreenEnergy Finland Oy:n perustaja Miko Huomo uskoo älykkääseen aurinkoenergiaan kilpailuvalttina – eikä turhaan. Häiriötöntä sähköjakelua pyritään turvaamaan erilaisin keinoin, joista tässä lehdessä esittelemme muuntajien ennakoivan huollon ja konesalien UPS-järjestelmien käytön häiriöreservinä. PIPO-asetus korvattiin uudella asetuksella, enertec avaa sen vaatimuksia yhdessä asiantuntijan kanssa. Palasimme myös Kilpilahden sekä Kymijärven voimalaitostyömaille seuraamaan rakennustöiden edistymistä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (17.1 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 2/2017

Kymenlaakson Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Aku Pyymäen mukaan energia-alan murros pakottaa koko alan uusiutumaan perusteellisesti. Uusia voimalaitoksia rakentuu ja valmistuu ympäri Suomen: kävimme tutustumassa Kilpilahdessa, Kymijärvellä, Naantalissa ja Turussa. Savukaasusäädökset tiukentuvat, joten niiden hallinta- ja mittalaitteistojenkin on pysyttävä kehityksen aallonharjalla. Voimalaitosten akustot ovat voimistuva trendi.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (25.8 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 1/2017

Bioenergia ry:n uusi puheenjohtaja Jussi Laitinen toivoisi lisää maalaisjärkeä päätöksentekoon. Tutustumme toimintavarmuutensa takia yleistyneeseen maakaapelointiin, verkkojen kunnossapitoon ja varavoimaan. Voimalaitokset hyötyvät uudesta tekniikasta. Valotamme pienten lämpövoimalaitosten päästörajojen tiukentumisen luomia haasteita ja mahdollisuuksia. Lopuksi luomme lyhyen katsauksen kohistun Hanhikivi 1 -hankkeen tuleviin vaiheisiin.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (14.4 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 4/2016

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan energiabisnes luo vauhdilla nahkaansa ja uuden aikakauden airuena on ennennäkemätön asiakaskeskeisyys. Käymme kurkistamassa Raahen Energian voimalaitokseen, joka hyödyntää terästehtaan prosessikaasujen energiaa, sekä kerromme missä vaiheessa Äänekosken uuden biotuotetehtaan rakentamisessa ollaan. Muina aiheina ovat muun muassa tulevaisuuden kaupunki ja sen energiainfra, aurinkosähkö ja voimalaitosmuuntajien kunnonvalvonta.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (24.7 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 3/2016

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja, ympäristöneuvos Harri Laurikka muistuttaa, että bioenergia ei ole rajaton resurssi ja siksi sen tehokkaaseen ja kestävään käyttöön liittyvälle osaamiselle tulee maailmassa olemaan vielä paljon kysyntää. Käymme kurkistamassa myös Seinäjoen Energian Hanneksenrinteen lämpölaitokseen, joka on siirtymässä bioaikaan sekä kerromme missä vaiheessa Riikinvoiman jätevoimalaitos on nyt lokakuun 2015 harjannostajaisten jälkeen. Muina aiheina ovat muun muassa tuulivoima, venttiilien huollot sekä sähkön laadun mittaaminen.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (41.6 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 2/2016

Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen ei epäröi puhua maakaasun puolesta. Palaamme myös seuraamaan Naantalin monipolttovoimalaitoksen rakentumista ja pohdimme millä korvata raskas polttoöljy sekä uusia keinoja puhdistaa kattilat. Ympäristöpäästöihin paneudumme savukaasujenkin osalta. Lopuksi tutustumme kriittisten kohteiden varavoimaratkaisuihin sekä Teollisen Internetin mahdollisuuksiin kunnossapidossa.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (20.6 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 1/2016

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund palasi Pariisin ilmastokokouksesta mukanaan kattava käsitys Suomea odottavista haasteista, mutta myös hippunen toivoa tulevasta. Teemme laajan katsauksen Äänekoskelle rakentuvaan valtavaan biotuotetehtaaseen ja raportoimme aurinkoenergian tehokkaasta käytöstä Suomessa. Tutustumme niin pienten lämpölaitosten puhdistustekniikoihin kuin kilovoltin jänniteverkkoihinkin sekä päästökaupan muutoksien vaikutuksiin.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (16 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 4/2015

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Mikael Ohlström kehottaa pitämään kiinni energiantuotannon omavaraisuudesta. Tutustumme käyttöönottovaiheen saavuttaneeseen Tammervoiman jätevoimalaitokseen Tampereen Tarastenjärvellä. Kerromme myös savukaasujen puhdistustekniikoista sekä voimalaitosten kattiloiden automaattisista puhdistusjärjestelmistä. Muina aiheina ovat mm. älykkäät verkot, muuntajien huolto ja kunnossapito sekä sähkölaitosautomaatio.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (18.7 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 3/2015

Turun Seudun Energiatuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman kehittää nykyistä toimintaa ja haluaa luoda edelläkävijyyttä energiapuolelle. Tutustumme Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ja Riikinvoima Oy:n jätevoimalaitoksen rakennusprojekteihin. Kerromme myös vesivoimalaitosten kunnossapidon ulkoistamisesta sekä nykyaikaisesta vesirakentamisesta. Muina aiheina ovat mm. varavoima, kaukolämpö sekä sähkölaitosautomaatio.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (19.3 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 2/2015

Bioenergia ry:n puheenjohtaja Esa Lindholm uskoo biotalouden olevan vasta pääsemässä vauhtiin – kunhan vihreän vallankumouksen tielle ei kasata kohtuuttomia esteitä. Kerromme myös kuinka lämpölaitoksia ohjataan ja valvotaan etäyhteydellä. Lehdessä käsitellään sitä, kuinka huolto ja jatkuva kunnonvalvonta pitävät voimalaitokset toiminnassa. Muina aiheina ovat mm. savukaasupäästöjen vähentäminen, voimalaitospumput sekä vaarallisten kemikaalien uudet luokitukset.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (13.1 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 1/2015

enertec 1/2015 kertoo miten Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa valvotaan, ylläpidetään ja kehitetään. Lehdessä käsitellään myös sitä, kuinka automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista ja miten varavoimaa saadaan käyttöön kun sähköt katkeavat. Muina aiheina ovat mm. kaukolämpöasiakkaiden uudet palvelut ja muuntajien toimintavarmuus.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (14 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 2/2014

enertec 2/2014 käsittelee älykkäiden verkkojen esiinmarssia, joka lisää alan toimijoiden työsarkaa ja myös opiskeltavaa, sillä smart grid -teknologia on uutta niitä asentavillekin. Kerromme myös kuinka automaatiolla säästetään energiaa tehdasrakennuksissa. Toimittajamme vierailee Vantaan uudessa voimalaitoksessa, joka tuottaa jätteistä energiaa. Muina aiheina ovat mm. sähkölaitteiden ja komponenttien laatu sekä sähköverkkojen valvontaratkaisut.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (13 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 1/2014

Energiatehokkuus on käsite, josta tulee päivä päivältä yhä merkittävämpi tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa. Energiatehokkuus sisältyy VTT:n ydintoiminta-alueiden osaamiseen. Energiatehokkuus koskettaa konkreettisesti myös Suomen eduskuntaa. Sen kehittäminen on Eduskuntatalon peruskorjauksen keskeinen tavoite. Enertec´in vuoden 2014 ykkösnumerossa VTT ja Eduskunta ovat keskeisessä roolissa.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (10.2 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 2/2013

Enertec 2/2013 syventyy energiapolitiikan ailahteleviin tilanteisiin PVO:n toimitusjohtaja Lauri Virkkusen haastattelun kautta. Vierailemme Vantaan Energian jätevoimalan rakennustyömaalla, jossa rakennustyöt ovat kiireisimmässä vaiheessa. Lisäksi käsittelemme lehdessä älykkäitä energiaverkkoja, ydinvoiman tulevaisuutta sekä uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (12.1 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 1/2013

Suomen johtava energiatekniikan erikoislehti käsittelee älykkäiden sähköverkkojen merkitystä pyrittäessä hiilidioksidivapaaseen Eurooppaan. Lehti piirtää ison kuvan eurooppalaisesta energialiiketoiminnasta tuotannosta kuluttajapäähän asti. Vierailemme myös suomalaisessa kerrostalokodissa, jossa on käytössä viimeisimmät älykkään sähköverkon tuomat hienoudet ja jopa taloyhtiön yhteinen sähköauto.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (11.4 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 2/2012

Enertec 2/2012 on Tampereen energiatapahtuman erikoisnumero. Syvennymme suomalaisen ydinturvallisuuden kysymyksiin STUK:in pääjohtajan Tero Varjorannan haastattelun kautta. Olkiluoto 3 ja Posivan kuulumiset liittyvät lehden ydinvoimaosuuteen. Pohjolan Voiman biovoimakonseptin esittely täydentää kuvaa suomalaisesta energiakokonaisuudesta tuulivoimaa unohtamatta. Fingridin uusi varavoimalaitosprojekti esitellään artikkeliosuudessa. Sähkön keskeinen rooli energialiiketoiminnassa näkyy useissa artikkeleissa.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (16.9 Mb)  »
Lue e-lehti

enertec 1/2012

Enertecin alkuvuoden erikoisnumerossa Fortumin Anne Brunila kertoo mm. myrskytuhojen aiheuttamiin sähkökatkoksiin varautumisesta. Ympäristöministeri Ville Niinistö ottaa kantaa ydinvoiman lisärakentamisen taloudellisiin mahdollisuuksiin. Numerossa esitellään laajasti myös Fennovoiman ydinvoimalaitosprojektia sekä raportoidaan Olkiluoto 3:n ja 4:n tilanteesta. Projektijutuista laajimmat käsittelevät Haapaniemen käytön aloittamista ja Westenergyn hyötyvoimalaitosprojektia. Yksi mielenkiintoisimmista artikkeleista käsittelee älykkäitä sähköverkkoja.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (8.5 Mb)  »

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     KITA »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »